Latgales Tūrisma asociācija

Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme” (LRTA) dibināta 1993. gadā kā pirmā tūrisma asociācija Latvijā. 2021. gadā biedrības nosaukums ir nomainīts uz – Latgales Tūrisma asociācija (LTA).
Asociācijas mērķis ir sekmēt tūrisma nozares attīstību Latgalē, tai skaitā koordinēt kopējo darbu reģionā un veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību. Šobrīd LTA apvieno visas Latgales pašvaldības, reģiona tūrisma informācijas centrus, tūrisma uzņēmējus un tūrisma profesionāļus, kopumā asociāciju veido 85 biedri (individuālie uzņēmēji). Asociācijā darbojas valde desmit cilvēku sastāvā (gan individuālie uzņēmēji, gan Tūrisma centru pārstāvji).
LTA sadarbojas ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru (LIAA), īstenojot nacionāla mēroga tūrisma politiku, kā arī pārstāv asociācijas un tās biedru intereses pašvaldību un valsts institūcijās. LTA katru gadu piedalās vairākās vietēja un starptautiska mēroga izstādēs, sekmējot Latgales reģiona atpazīstamību globālajā tūrisma tirgū, tāpat regulāri tiek organizētas vairākas apmācības un semināri par tūrisma nozares aktualitātēm, kā arī ik gadu novembrī tiek pasniegta Latgales reģiona Tūrisma gada balva.

Ja Jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sadarbības piedāvājumi, lūdzu, sazinieties – info@latgale.travel

Kā kļūt par Asociācijas biedru
Lai kļūtu par Asociācijas biedru, ir jāaizpilda iesniegums, jānosūta elektroniski uz e-pastu info@latgale.travel. Iesniegums tiek izskatīts un atbilde tiek sniegta vienas nedēļas laikā.

Pieteikuma anketa, lai kļūtu par Asociācijas biedru
Asociācijas biedru saraksts
! Jaunums – Lasi vairāk par asociācijas izstrādāto jauno tūrisma zīmolu, darbības stratēģiju un jaunajiem tūrisma video šeit.

 

Kādēļ kļūt par Asociācijas biedru?

  • Iespēja piedalīties Latgales tūrisma mārketinga aktivitātēs vietējā un starptautiskajā tirgū.
  • Informācija par dažādiem tūrisma jaunumiem, finanšu piesaistes iespējām, pasākumiem, projektiem, reklāmas iespējām (elektroniski e-pastā).
  • Atsauksmes un ieteikuma vēstules Latgales Tūrisma asociācijas biedriem projektu realizācijai u.c. institūcijās.
  • Īpaši piedāvājumu Asociācijas organizētajos semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, mācībās.
  • Sadarbības veicināšana starp biedriem, veidojot reģionāla līmeņa tūrisma produktus un maršrutus.
  • Biedru prezentācijas dažādos vietēja un starptautiska mēroga pasākumos, kuros piedalās Asociācija.
  • Dalība vietēja un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs.

 

Latgales Tūrisma asociācija 2016. gada 20. jūlijā ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-TL-2016/2 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds