LTA zostało założone w 1993 roku jako pierwsze stowarzyszenie turystyczne na Łotwie. Celem stowarzyszenia jest promowanie rozwoju branży turystycznej w Łatgalii, w tym koordynowanie wspólnej pracy w regionie oraz promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Obecnie LTA zrzesza wszystkie gminy Łatgalii, centra informacji turystycznej regionu, przedsiębiorców turystycznych i specjalistów w dziedzinie turystyki. LTA współpracuje z Łotewską Agencją Inwestycji i Rozwoju (LIAA) we wdrażaniu krajowej polityki turystycznej, a także reprezentuje interesy stowarzyszenia i jego członków w instytucjach samorządowych i państwowych. W razie pytań, sugestii lub propozycji współpracy prosimy o kontakt – info@latgale.travel