Na Łotwie są cztery główne regiony: Kurzeme, Zemgaļe, Widzeme i Latgalia. Tak zwana Kraina Błękitnych Jezior, Ļatgalia, to region na wschodzie Łotwy. W skali globalnej wyglądamy jak bardzo mały obszar na mapie, ale w rzeczywistości region ten może poszczycić się bogatą historią, wybitnymi walorami przyrodniczymi i serdecznymi ludźmi. Jeśli szukasz nowego i ekscytującego celu podróży, Łatgalia będzie odpowiednim miejscem! Przedstawiciele różnych narodowości i grup etnicznych od tysięcy lat żyją w Łatgalii w spokoju i harmonii, tutejsze ulice są żywe i napełnione językami – łatgalskim, łotewskim, rosyjskim, polskim i innymi. Historia regionu Łatgalii jest ściśle związana z historią Polski. Region Łatgalii jest tą częścią Księstwa Inflant, która po zakończeniu wojny polsko-szwedzkiej w 1629 r. pozostawała pod bezpośrednią administracją unii polsko-litewskiej do 1772 r., kiedy Łatgalia została włączona do Imperium Rosyjskiego. Łatgalia nazywa się też Małą Polską, bo w wielu miejscach w regionie zachowały się budowle z czasów polskich, są szkoły, w których lekcje są przynajmniej częściowo prowadzone w języku polskim i nauczana jest polska kultura, w Łatgalii działają różne organizacje pozarządowe, które promują polską działalność kulturalną, a język polski jest często używany na mszach kościelnych.

W Łatgalii znajduje się ponad 1200 jezior, dlatego region ten nazywany jest czasem Krainą Błękitnych Jezior. Łatgalia posiada bogate dziedzictwo kulturowe, reprezentowane przez wybitne zabytki architektury: katedry, kościoły, urokliwe stare miasta i przytulne wiejskie domy. A o wydarzeniach historycznych świadczą dwory, zamki i ruiny zamków, każdy z własną historią i starożytną tajemnicą. Łatgalia jest bogata w szczerość swoich mieszkańców i szeroko otwarte drzwi domów, które tylko czekają na nowych gości!

Pakuj walizki i odkryj Łatgalię!