LRT asutati 1993. aastal Läti esimese turismiliiduna. Liidu eesmärgiks on turismivaldkonna arengu edendamine Latgales, muuhulgas koordineerida ühist tööd regioonis ja soodustada turismi jätkusuutlikku arengut. Käesoleval hetkel ühendab LRT kõiki Latgale omavalitsusi, regiooni turismiteabekeskusi, turismiettevõtjaid ja turismiprofessionaale. LRT teeb koostööd Läti Investeeringute ja Arengu agentuuriga (LIAA), viies ellu riiklikus mastaabis turismipoliitikat ning ka esindab liidu ja selle liikmete huve omavalitsus- ja riiklikes institutsioonides. Juhul kui Teil on küsimusi, ettepanekuid või koostööpakkumisi, võtke palun ühendust – ezerzeme.latgale@gmail.com