Biedrība “Latgales Tūrisma asociācija” sadarbībā ar Latvijas lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” uzsāk jauna projekta “Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā (Militārais Mantojums II)” īstenošanu.

Latgales reģiona teritorija ar šo projektu tiek iekļauta vienotā Baltijas valstu militārā mantojuma tūrisma piedāvājumā – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Plašāka informācija par Militārā mantojuma tūrismu pieejama projekta mājaslapā ŠEIT.

Februāra izskaņā notika pirmā projekta partneru tikšanās un diskusijas par kopīgo darbu pie projekta īstenošanas. Latgales tūrisma asociāciju pārstāvēja un arī turpmāko projekta ieviešanu koordinēs kolēģe Mārīte Orniņa.

Projekts “Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā (Militārais Mantojums II)” ilgs divus gadus un tā īstenošanas gaitā tiks apkopotas visas tās vietas Latgalē, kurām ir saistība ar militāro tēmu pēdējo 100 gadu laikā.

Projektā īstenošanā ir iesaistītas piecas organizācijas – no Latvijas – Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, kas projekta iniciators un vadošais partneris, kā arī Latgales tūrisma asociācija un Zemgales plānošanas reģions, savukārt, no Lietuvas projekta partneri ir  Žemaitijas nacionālā parka direktoriāts un Lietuvas lauku tūrisma asociācija.

Projekts tiek īstenots programmā “VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027”, projekta ID un akronīms: LL-00052 – Military Heritage II, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.