Turpinot darbu pie projekta “Militārais mantojums II”, Latgales Tūrisma asociācija ir apkopojusi reģiona militārā mantojuma objektus, kas ir/var būt arī kā tūrisma objekti.

Starp Latgales Militārā mantojuma objektiem ir gan Daugavpils Cietoksnis Daugavpilī, gan Stompaku purva taka Balvu novadā, gan Līdumnieku kara ekspozīcija Ludzas novadā un Robežsardzes muzejs Rēzeknē, kopā tie ir apmēram 40 dažādi objekti.

ŠEIT var apskatīt apkopojumu, tāpat aicinām ikvienu entuziastu iesūtīt/ieteikt mums arī citus potenciālos militārā mantojuma objektus, kuri ir radīti vai cieši saistīti ar laika periodu no 19014.–2024. gadam! Rakstiet uz e-pastu info@latgale.travel.

Projekts tiek īstenots programmā “VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027”, projekta ID un akronīms: LL-00052 – Military Heritage II, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.