Latgales pārstāvji 30. oktobrī piedalījās Eiropas riteņbraukšanas federācijas un Eiropas riteņbraukšanas industrijas organizētajā attālinātajā konferencē “Vairāk riteņbraukšanas Eiropas atveseļošanai”.

Projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” eksperts Andris Klepers, eksperte Līga Kondrāte un Latgales reģiona tūrisma asociācijas vadītāja Jeļena Kijaško piedalījās tiešsaistes konferencē „More cycling can contribute to the Green Recovery” (latviski: „Vairāk riteņbraukšanas Eiropas atveseļošanai ), atsaucoties uz organizētāju personisku aicinājumu piedalīties dažādu projekta pārstāvjiem.

Konferenci organizēja Eiropas Riteņbrauceju federācija un  Eiropas riteņbraucēju industrija.

Eiropas Komisija šoruden publicēja Eiropas atveseļošanas plānu ar nosaukumu “Nākamās paaudzes ES,” uzsverot ekonomikas atveseļošanos un darbavietu pieaugumu, būtiski izceļot vajadzību mazināt ietekmi uz klimatu. Tam jākļūst par stabilu izejas punktu arī nākamās paaudzes ES programmām un jātuvina ES izvirzītajam “zaļā kursa” mērķim līdz 2050. gadam panākt klimata neitralitāti.

Eiropas riteņbraukšanas federācijas un Eiropas riteņbraukšanas industrijas organizētajā attālinātajā konferencē “Vairāk riteņbraukšanas Eiropas atveseļošanai” uzaicinātie Eiropas lielo pilsētu vadītāji un Eiropas Komisijas izpilddirektora vietnieks Franss Timmermans dalījās pieredzē par riteņbraukšanas pieaugošo lomu sabiedrībā. Konference vērtējama kā nozīmīgs politisks akcents, lai pievērstu stratēģisku uzmanību riteņbraukšanas prioritātei un velo infrastruktūrai kopumā. Riteņbraukšana sniedz pienesumu ekonomikas atjaunošanai un darbavietu izaugsmes stimulēšanai, vienlaikus risinot klimata krīzi. Dalībnieku vārdiem sakot, “vairāk riteņbraukšanas” ir viena no iespējām ceļā uz dalībvalstu atveseļošanos.

EuroVelo maršruta posma attīstīšana Latgalē atbilst šīm tendencēm, jo nākotnē vēl vairāk tiks veicināta un pieaugs sabiedrības interese par velo ceļojumiem. Tam būtu jāseko arī vairāk pieejamām investīcijām velo infrastruktūras veidošanai.

Latgalei svarīgs bija apliecinājums, ka Eiropas Savienībā nākotnē tiks ieturēts kurss uz riteņbraukšanas attīstību un atbalstu dalībvalstīm nākošā periodā un, ka pašreiz Latgalē realizētais projekts ir patiešām nozīmīgs solis turpmākajā velo tūrisma attīstībā. Ir skaidrs, ka sekojot projekta gaitā izstrādātajai velo tūrisma attīstības stratēģijai, ir vēl daudz darāmā, lai varētu teikt, ka velo tūrisms ir labā līmenī.  Vērojot tūrisma nozares attīstības, tūristu pieprasījuma izmaiņas, un ari  iedzīvotāju dzīvesveida tendences Eiropā, jāsaka, ka ļoti pārliecinoši dabas un aktīvais tūrisms pārņem vadošās pozīcijas tūrisma pieprasījumā. Tas nozīmē, ka eiropieši vēlas arvien vairāk laika pavadīt dabā, atjaunojot savas rezerves, ejot pārgājienos, braucot ar riteni vai laivojot, izmantojot dažādas aktīvās atpūtas piedāvājumus un gatavus maršrutus, takas. Arvien vairāk vērojama tendence izmantot kā pārvietošanās līdzekli ikdienā riteni, sabiedrības ikdienas dzīvē stabili ienāk zaļā domāšana.

Sekojot šīm pasaules tendencēm, Latgalē  tiek domāts par velo maršrutu, gājēju un laivu braucienu tīklu izveidi ar pieslēgumiem starptautiskajiem maršrutiem un atbilstošas infrastruktūras un informācijas pieejamības nodrošināšanu. Citu valstu dalībnieku uzstāšanās ar savu pieredzi apliecināja šo uzdevumu nozīmību. Euro velo 11 un reģionālā Nr. 11 maršrutu  izveide un marķēšana, saslēdzot to ar vietējo velo maršrutu tīklu un pieslēdzoties starptautiskajam velo maršrutu tīklam Eiropā ir pirmais solis pareizajā virzienā, taču nākotnē jāturpina jaunu reģionālo velo maršrutu izstrāde, pieslēgums citiem Eiropas un kaimiņvalstu velo maršrutiem,  uzlabojot nepieciešamo infrastruktūru riteņbraucējiem gan pilsētās, gan lauku teritorijās. Bet viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir  nodrošināt informatīvo pieejamību par velo maršrutiem un citiem aktīvā tūrisma piedāvājumiem gan digitālajā vidē, gan drukas izdevumos, gan fiziski uz vietām visās mērķagrupu valodās. Tas nozīmē ne vien pieejamas drukātas kartes un informāciju mājas lapās latviešu, angļu un krievu valodās, bet interaktīvās kartes, informācija un saites nozīmīgos portālos un pārdošanas platformās ne tikai Latvijā vai kaimiņvalstīs, bet visā Eiropā visās nepieciešamajās valodās. Rezultātu nodrošinās laba sadarbība uz kopēju mērķi visos līmeņos.

Vairāk par projektu „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” var uzzināt vadošā partnera BDR „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā:

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.