Latgales Tūrisma asociācija šī gada pavasarī veica to Latvijas iedzīvotāju aptauju, kuri labprāt dodas ceļojumos pa Latviju un kuru dzīvesvieta neatrodas Latgales reģionā. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā Latvijas iedzīvotāji plāno savas brīvdienas, kādus plānošanas resursus un materiālus izmanto.

Aptaujā kopumā piedalījās 114 respondentu vecumā no 18-60 gadiem. Lai arī aptaujas respondentu skaits nav liels, tas tomēr atklāj atsevišķas brīvdienu plānošanas tendences.

Jautājumā par to, kādus tiešsaistes informācijas avotus cilvēki izvēlētos, lai plānotu savu atpūtu Latgalē, 56 respondenti jeb 49.1% atbildēja, ka uzticas dažādām sociālā tīkla Facebook grupām, kur citi ceļotāji publicē savas atsauksmes par konkrētām vietām un atpūtas iespējām, 44 respondenti jeb 38,6% atbildēja, ka izvēlas ieskatīties mājaslapā www.latgale.travel, bet 43 respondenti atbildēja, ka uzticas tikai draugu, paziņu un populāru cilvēku ieteikumiem. Starp pārējām atbildēm bija iespēju meklēšana Google meklētājā, sazināšanās ar vietējo TIC vai vietējās tūrisma mājaslapas apskate, kā arī ceļošana uz dullo – jeb atteikšanās no jebkāda veida plānošanas.

Jautājumā par to, kādus drukātos medijus cilvēki izmanto, lai plānotu savas brīvdienas, pārliecinošais vairākums – 79 respondenti atbildēja, ka neizmanto drukātos materiālus. Pārējie respondenti atbildēja, ka izvēlas tūrisma centru un pašvaldību sagatavotās kartes un apkopotos materiālus, ko paņem uz vietas Tūrisma centros, tūrisma izstādēs vai iegādājas grāmatnīcās. Skaitliski neliela daļa – astoņi respondenti atbildēja, ka drukātos tūrisma materiālus iegādājas impulsīvi, iepriekš pirkumu neplānojot un neizvēloties kādu konkrētu izdevumu.

Ņemot vērā, ka Latgales Tūrisma asociācijas primārais informācijas izplatīšanas avots ir mājaslapa www.latgale.travel, respondentiem tika lūgts veltīt piecas minūtes lapas izpētei un novērtēšanai. Skalā no 1-5 (kur 5 ir labākais vērtējums), tika lūgts novērtēt lapas vizuālos izskatu, funkcionalitāti un lapas saturu. Kopumā lielākais vairums respondentu lapu novērtēja ar 4 un 5 (98 respondenti), protams, neizpaliekoši bija arī zemāki vērtējumi skalā no 1-3 (16 respondenti).

Pateicamies visiem respondentiem par sniegtajām atbildēm, tās ir ļoti noderīgas, lai izprastu ceļojumu plānošanas paradumus un pilnveidotu Asociācijas mārketinga aktivitātes, popularizējot Latgali kā lielisku brīvdienu galamērķi.