Latgales reģiona tūrisma nozare turpina attīstīties un pilnveidoties. Apzinoties reģiona tūrisma nozares vajadzības, Latgales Tūrisma asociācija 2022. gada rudenī/2023. gada pavasarī piedāvā organizēt tūristu grupu gidu apmācības.

Pieaugot individuālo tūristu un grupu braucienu skaitam Latgalē, rodas izteikta nepieciešamība piesaistīt kvalificētus pavadošos gidus. Pašreiz Latgales reģionā ir gidi, kuri strādā konkrētās pilsētās vai novados, bet izteikti pietrūkst gidu, kuri būtu gatavi strādāt plašākā mērogā.
Latgales Tūrisma asociācija aicina pieteikties cilvēkus ar grupu ekskursiju vadīšanas pieredzi bezmaksas gidu apmācībām klātienē. Gidu apmācības tiks organizētas, ja pieteiksies vismaz 10 cilvēki. Pretendentiem ir jāpārzina latviešu un krievu valodas, angļu – sarunvalodas līmenī, vēlamas arī latgaliešu valodas zināšanas, kā arī jābūt reģistrētiem/vai jāplāno reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem.

Pieteikumus apmācībām gaidīsim līdz 12. septembrim, rakstot uz e-pastu info@latgale.travel brīvā formā:

  • Vārds Uzvārds
  • Valodu zināšanas
  • Iepriekšējā pieredze.