Vasaras tūrisma sezona šajā gadā ir bijusi intensīva un atklājoša visos Latvijas reģionos, bet Latgalē jo īpaši. Paralēli straujam Latvijas apceļot gribētāju pieaugumam, Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme” turpināja darbu pie aizsāktās transformācijas jaunā vizuālajā identitātē.

Šogad apritēja 26 gadi kopš tika dibināta Latgales Tūrisma asociācija. Padarītā un sasniegtā ir daudz un tas viss sev līdzi ir nesis apziņu, ka tikai mācoties un mainoties var augt. Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstam ir izstrādāta tūrisma mārketinga koncepcija Latgales reģiona tūrisma politikas īstenotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ko izstrādājis Vidzemes augstskolas asociētais profesors Andris Klepers. Tas ir pirmais šāda veida dokuments, kurā padziļināti tiek analizēta situācija Latgalē tūrisma jomā un sniegts rīcības plāns tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai. Ar tūrisma mārketinga koncepciju var iepazīties šeit.

Kā nākamais stratēģiskais solis bija, balstoties uz iegūtajiem datiem no koncepcijas, izstrādāt tūrisma komunikācijas stratēģiju, mārketinga pasākumu plānu, izveidot Latgales reģiona tūrisma zīmolu un video Latgales reģiona atpazīstamības veicināšanai. Var droši apgalvot, ka SIA “CIVITTA LATVIJA” komanda, strādājot pie vizuālās identitātes un video veidošanas, iepazina un iemīlēja Latgali. Caur vienpadsmit asociācijas projekta partneriem – tūrisma uzņēmējiem, tika radīts stāsts par dažādo, moderno, bet vienmēr viesmīlīgo Latgali. Video materiālus var apskatīt šeit. Savukārt jaunā logo pamatelements ir Latgales daba un tās radītās sajūtu vizualizācijas. Nedaudz plašāk ar zīmola koncepciju var iepazīties šeit.

Mārketinga pasākumu plāns paredz arī reklāmas kampaņu Lietuvā un Igaunijā, jo šo valstu mērķauditorijas ir ievērojami liela daļa no Latgales ārvalstu apmeklētājiem. Kaut arī šobrīd situācija nav no labvēlīgākajām ārvalstu ceļojumiem, mēs ticam, ka īstenotie pasākumi vainagosies ar ilgtermiņa interesi no kaimiņvalstu iedzīvotājiem par Latgales reģiona un Latvijas apceļošanu kopumā.

*Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (Nr. 19-00-A01630-000003 tiek īstenots  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku Atbalsta dienests.