Lauku Atbalsta dienests ir apstiprinājis Latgales reģiona Tūrisma asociācijas “Ezerzeme” iesniegto projektu „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” par kopējo summu 144 tūkstoši eiro. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim apjomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga kampaņu, padarot Latgali par iecienītu tūrisma galamērķi.

Sadarbības rezultātā tiks izstrādāta visaptveroša Latgales reģiona lauku tūrisma mārketinga koncepcija ar mērķi izcelt Latgales identitāti, attīstīt reģiona tūrisma un viesmīlības nozari, kā arī veicināt tūrisma nozares vispārējo izaugsmi. Projektā paredzēts izstrādāt inovatīvu mārketinga komunikācijas stratēģiju, sagatavot tūrisma mārketinga komunikācijas plānu diviem gadiem un to ieviest. Lai veicinātu tūrisma uzņēmumu konkurētspēju un attīstību, kā arī popularizētu Latgales reģiona tūrismu gan nacionālā mērogā, gan kaimiņvalstīs Lietuvā, Igaunijā un sekmētu tūristu skaita pieaugumu Latgales reģiona tūrisma objektos, tiks  izstrādāts vienots Latgales tūrisma zīmols, kas ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk sasniegt vēlamās mērķauditorijas. Projektā plānots iesaistīt visas Latgales pašvaldības un novadus, kam jau šobrīd ar Asociāciju ir noslēgti sadarbības līgumi.

Projekta īstenošanas laikā ir plānoti sekojoši mārketinga pasākumi:

 1. Tūrisma mārketinga koncepcijas izstrāde:
 2. posms – padziļināta pētījuma un analīzes daļa Latgales reģionā, apzinot esošās vērtības un trūkumus;
 3. posms – stratēģiskās attīstības risinājumi;
 4. posms – stratēģisko ideju ieviešanas konceptuālie risinājumi, kuros tiek noteiktas prioritātes un tematiskie virzieni otrajā posmā identificēto attīstības redzējumu sasniegšanai;
 5. posms – izstrādāti tūrisma monitoringa instrumenti, kas ļauj uzraudzīt attīstību un uz kopējo datu pamatnes prognozēt arī iespējamo tūrisma pieprasījuma dinamiku nākotnē. Koncepcija tiek apspriesta ar iesaistītajām pusēm.

Latgales reģiona tūrisma zīmola – vizuālās identitātes izstrādāšana, ietverot:

 • zīmola galvenās pamatnostādnes (misija, vīzija, zīmola personība un atribūti).
 • Pamatelementi un drukātie materiāli – logo, devīze, burtveidoli, logo lietošana, grafisko elementu, foto un ilustrāciju vadlīnijas.
 • Audio vizuālās komunikācijas vadlīnijas – radošās vīzijas izveidošana, kas kalpos par uzstādījumu turpmākai audio vizuālo materiālu izveidei.
 • Digitālā satura vadlīnijas – vizuālās vadlīnijas komunikācijai sociālajos tīklos.

 

Digitālā mārketinga komunikācijas un mārketinga plāna sociālajiem tīkliem sagatavošana, balstoties uz izstrādāto Tūrisma mārketinga koncepciju:

 • Galvenā komunikācijas veida definēšana mērķauditorijām
 • Vienojošos vadmotīvus komunikācijai dažādos kanālos
 • Mārketinga plānu, ietverot dažādo digitālo kanālu laika grafiku.

Jauna tūrisma produkta – 4 tematisko ceļu izveide:

 • Labsajūtas;
 • Gardēžu;
 • Ģimenēm ar bērniem;
 • Aktīvās atpūtas.

Mārketinga aktivitātes:

 1. Latgales reģiona reklāmas video filmēšana (ilgums 10 un 3 min.) ietverot projekta stratēģiskos partnerus – tūrisma uzņēmumus un jauno tūrisma produktu – 4 tematiskos ceļus.
 2. Latgales reģiona foto sesijas organizēšana kvalitatīva mārketinga satura radīšanai.
 3. Reklāmas džingla ierakstīšana un pārraide radio 2 mēnešu garumā.
 4. Reklāmas kampaņas sociālos tīklos organizēšana trijās Baltijas valstīs trīs mēnešus pirms vasaras sezonas 2020. un 2021. gadā, ietverot:
 • Sociālo tīklu kampaņas stratēģiskā plāna izstrāde
 • Facebook un Instagram kampaņa trijās Baltijas valstīs trīs mēnešu garumā
 • Iknedēļas informatīvais atbalsts, rezultātu prezentēšana.
 1. Trīs viedokļu līderu brauciena organizēšana pa Latgales tūrisma objektiem un blogu veidošana (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mērķauditorijām).
 2. Tūrisma materiālu maketēšana un drukāšana – jauna koncepta un zīmola Latgales tūrisma brošūras maketēšana un drukāšana četrās valodās.
 3. Apmācību organizēšana Latgales tūrisma uzņēmējiem par mārketinga rīkiem:
 • Facebook, Instagram kā reklāmas rīks un com mārketings
 • Izpratnes veidošana par mūsdienīgām tūrisma mārketinga iespējām (stāsta radīšana, tēla veidošana).
 1. Dalība Starptautiskajās izstādēs 2021. gadā: “Balttour” (Rīgā), “Tourest” (Tallinā), “Adventur”, (Viļņā).

Projekta rezultātā Latgales tūrisms iegūs jaunu vizuālo identitāti, tūrisma mārketinga stratēģiju un pārbaudītu mārketinga pasākumu plānu, ko varēs lietot visas Latgales pašvaldības sava novada vai uzņēmuma mārketinga aktivitātēs, kā arī uzlabotas digitālās prasmes un zināšanas tūrisma mārketinga jomā. Pateicoties gaidāmajam tūristu plūsmas pieaugumam, mērķtiecīgi attīstīsies tādas saistītās jomas kā ēdināšanas pakalpojumi, naktsmītņu nodrošinātāji un pārējo tūrisma pakalpojuma sniedzēji.