24.08.2019 - 25.08.2019
11:00 - 17:00

24.08.2019

14:00 bērnu skrējieni

15.30–16.30 Reģistrācija, numuru saņemšana 14 km (tautas skrējiena) distancei

17.00 starts 14 km (tautas skrējiena) distancei

19:00 apbalvošana

20:00 tupeņu balle visiem dalībniekiem un atbalstītājiem

25.08.2019

9:00 – 9:45 Reģistrācija, numuru saņemšana 28 km distancei

10:00 starts 28 km distancei

14:00 apbalvošana

Distances un laika kontrole

Map Unavailable