18.07.2020
15:00 - 23:30

Atzīmējiet kalendārā un pašā vasaras viducī apmeklējiet Rēzeknes novada dienu Ančupānu ielejā!
Plkst. 15.00 sāksies pagastu apvienību prezentācijas, plkst. 18.00 būs Rēzeknes novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts, bet plkst. 19.00 – viesu koncerts!

Nāciet, svinēsim kopā!

Rēzeknes novads