17.06.2020
16:30 - 17:30

Latgales atbrīvošanas piemineklis “Vienoti Latvijai” (tautā saukts “Latgales Māra”) Rēzeknē ir Latgales simbols.
Laukums, kurā stalti stāv piemineklis ir liecinieks vēstures notikumiem no 19. gs. pirmās puses līdz mūsdienām.
Ekskursijas gaitā ielūkosimies pieminekļa “Vienoti Latvijai” un tā apkārtnes pagātnes stāstā.

Pulcēšanās pie Latgales Kultūrvēstures muzeja, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē
Ekskursijas cena – 2,00 €
Iepriekšēja pieteikšanās pa t. 64622778

Latgales Kūltūrvēstures Muzejs