16.06.2020
10:00 - 18:00

No 18. maija Latgales kultūrvēstures muzejs (Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) atkal gaida apmeklētājus!
Aicinām būt abpusēji iecietīgiem, jo, rūpējoties gan par savu apmeklētāju, gan darbinieku drošību un veselību, ciemošanās muzejā atšķirsies no ierastā apmeklējuma!

***
Izstāde “Arvīds Egle. Klusais pieskāriens” no Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas kolekcijas apskatāma līdz 2. augustam!
Gleznotājam un Rēzeknes mākslinieku kopas dalībniekam 20. gs. 30. gados Arvīdam Eglem (1905–1977) šogad 3. aprīlī apritēja 115. gadskārta kopš dzimšanas. LKM krājumā atrodas 65 izcilā mākslinieka gleznas, kas tapušas gan starpkaru periodā Rēzeknē, gan pēc 2. pasaules kara Rīgā. Gandrīz visu šo kolekciju – 61 mākslas darbu muzejam ir dāvinājis pats autors. Nozīmīga daļa Arvīda Egles darbu jau no 2002. gada ir ieejama apmeklētājiem LKM pastāvīgajā ekspozīcijā “Latgales glezniecība” Rēzeknes Mākslas namā (RMN, 18. novembra iela 26), kur Arvīda Egles mākslai ir atvēlēta viena no ekspozīcijas zālēm.

Viens no svarīgākajiem Latgales Kultūrvēstures muzeja darbiem Mākslas kolekcijas pieejamības nodrošināšanā ir turpināt vecmeistara Arvīda Egles mantojuma preventīvu apkopi un restaurāciju. Restaurētajiem 18 darbiem, kas ir publiski apskatāmi RMN, pēdējā desmitgadē pievienojušies 10 meistara audekli, kas glabājas muzeja slēgtajā krātuvē. Atzīmējot mākslinieka 115. dzimšanas dienu, muzeja izstāžu zālē tiks prezentēts padarītais Arvīda Egles mantojuma saglabāšanā, apmeklētāju vērtējumam nododot restaurētos un skaisti noformētos glezniecības darbus.

Grāmatas “Arvīds Egle Latvijas glezniecībā” atvēršanas svētki 26.jūnijā!
***
Muzeja darba laiks vasarā:
trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien 10.00–18.00
svētdien 11.00–17.00
pirmdien, otrdien – slēgts

Ieeja izstādē: skolēniem un studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 2,00 €, ar Rēzeknieša karti – bezmaksas ieeja
LKM tālr. 64622464

Latgales Kūltūrvēstures Muzejs